Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke

 

Tiedotteet

Etusivu :: Tiedotteet :: Asukkaat ovat valmiita jätevesien käsittelyn uudistamiseen
09.12.2014

Asukkaat ovat valmiita jätevesien käsittelyn uudistamiseen

Keskustelu haja-asutuksen jätevesiasioiden ympärillä on jälleen virinnyt syksyn aikana. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n (jäljempänä SVYL) jäsenyhdistykset ovat toteuttaneet lähes koko maan kattavaa haja-asutuksen jätevesineuvontatyötä yhteistyökumppaneineen yli 26 000 kiinteistöllä viime vuosien aikana. Kiinteistökäyntien perusteella asukkaiden asenteet eivät ole suinkaan niin synkät kuin tämänhetkisestä keskustelusta voisi päätellä: asukkaat tuntuvat olevan valmiita muutokseen, jossa vanhasta, monestikin 1960-luvun tekniikasta siirrytään nykyaikaan.Tässä tilanteessa keskeistä on nopeasti palauttaa asukkaiden ja toimijoiden luottamus lainsäätäjään ja ohjauksen johdonmukaisuuteen.

LINKKI-hanke on toteuttanut kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa vuodesta 2009 yhteensä noin 4 000 länsi-uusimaalaisella kiinteistöllä. Lue lisää kartoitustuloksista.


Lähettäjä
Minttu Peuraniemi
08.12.2014
Viimeksi muokattu
09.12.2014